Competente digitale

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului urmareste, prin programele sale, folosirea la scara larga a tehnologiei informatiei in procesul de educatie, derulând continuu programe de dotare cu tehnica de calcul a unitatilor de invatamant si urmarind inclusiv introducerea instruirii asistate de computer.

Conform OUG 97/2009 se introduce în cadrul examenelor de bacalaureat proba de evaluare a  competentelor digitale. “Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu.”: http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/12797

Ordinul nr. 5218 din 29.08.2011 prvind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat – 2012 (vezi aici Ordinul) prevede: “Examenul de bacalaureat – 2012 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4799/ 2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat 2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 63 bis din 25.01.2011.” 

Anexa 3 la O.M.E.C.I. nr. 5219 / 09.09.2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala (vezi aici Ordinul) prevede: Se recunosc si se echivaleaza cu proba de evaluare a competentelor digitale – proba D din cadrul examenului de bacalaureat, rezultatele obtinute la examenele ECDL, finalizate cu certificatul ECDL Start sau cu certificatul ECDL Complet.”(descarca aici Anexa 3)

Programa pentru evaluarea competentelor digitale le  permite elevilor sa sustina examenele in vederea obtinerii certificatului ECDL incepand cu clasa a IX-a putand sa finalizeze la sfarsitul clasei a X-a odata cu materia parcursa in cadrul orelor de TIC din programa scolara. Avand deja Certificatul European, elevii pot solicita in clasa a XII-a echivalarea probei de competente digitale cu Certificatul ECDL.