Intrebari frecvente BAC

1. Ce tip de certificare ECDL poate echivala la Bacalaureat proba de Competente Digitale?

Se recunosc ?i se echivaleaz? cu proba de evaluare a competen?elor digitale – proba D din cadrul examenului de bacalaureat, rezultatele ob?inute la examenele ECDL, finalizate cu certificatul ECDL Start sau cu certificatul ECDL Complet.

 

2. Care este calificativul obtinut in urma echivalarii probei de Competente Digitale cu Permisul ECDL?

Pentru candida?ii care isi echivaleaza proba de Competente Digitale cu Permisul ECDL, se men?ioneaz? pe diploma de bacalaureat ?i nivelul de competen?? digital?, dup? cum urmeaz?:

a) „utilizator de nivel mediu”, pentru candida?ii care au ob?inut certificatul ECDL Start;

b) „utilizator experimentat”, pentru candida?ii care au ob?inut certificatul ECDL Complet.

 

3. Ce fel de pregatire necesita obtinerea certificarii ECDL?

Programa pentru evaluarea competentelor digitale le  permite elevilor sa sustina examenele in vederea obtinerii certificatului ECDL incepand cu clasa a IX-a putand sa finalizeze la sfarsitul clasei a X-a odata cu materia parcursa in cadrul orelor de TIC din programa scolara. Avand deja Certificatul European, elevii pot solicita in clasa a XII-a echivalarea probei de competente digitale cu Certificatul ECDL.

Permisul ECDL are valabilitate nelimitata.

4. Care este procedura de echivalare a probei de Competente Digitale cu Permisul ECDL?

Elevii pot depune copie legalizata a Certificatului ECDL Complet sau a Certificatului ECDL Start impreuna cu cererea scrisa, in perioada prevazuta in calendarul examenului de bacalaureat pentru inscrierea candidatilor.

Conform legisla?iei în vigoare, elevii care promoveaz?, pe parcursul înv???mântului preuniversitar, examene cu recunoa?tere european? pentru certificarea competen?elor digitale, au dreptul la recunoa?terea ?i echivalarea rezultatelor ob?inute la aceste examene.